Isolatie soorten zijn manieren van isoleren, dus warmte isolatie of vochtisolatie, of het isoleren van verschillende delen van een woning. Het deel van de woning bepaalt het doel van de isolatie en daarmee het isolatie materiaal.

De woningdelen
De meest geïsoleerde delen van een woning zijn de kelder of kruipruimte, het dak en de muren, inclusief de ramen. De delen zijn allemaal even belangrijk en ook allemaal te verdelen in vocht buitensluiting en warmte insluiting. Het rendement van muur- of spouwisolatie is ook afhankelijk van de beglazing in een muur. Het totaal oppervlak van een goed geïsoleerde muur heeft alsnog veel warmte verlies als je enkel glas hebt of HR glas met slecht onderhouden kozijnen. De belangrijkste vorm van isolatie is het tegenhouden van vocht in je woning. Vocht veroorzaakt schade aan de constructie van je woning en aan je gezondheid. Met het tegenhouden van vocht en de daarmee gepaarde kou, doe je al deels aan warmte isolatie. Echte warmte isolatie is het tegenhouden van warmteverlies, dus de doorgave van warmte naar buiten of het reflecteren van warmte naar binnen.

Isolatie materialen
Isolatie materialen zijn gemaakt om warmte te reflecteren of om warmte verplaatsing tegen te gaan of er de hoogst mogelijke weerstand aan te bieden. Daarnaast zijn er vochtwerende isolatiematerialen. De vorm van het materiaal bestaat uit dekens, platen, korrels (parels), vlokken, schuim of folie.

Dekens
Dekens zijn samengebonden of samengeperste dikke flexibele bekleding van glaswol, steenwol of houtwol. Zij hebben een hoge isolatiewarmte door het tegenhouden van warmte en worden gebruikt voor vloeren, daken en soms muren. Ze zijn goed te gebruiken op een oneffen oppervlak.

Platen
Een plaat is een samengeperste isolator die dun is en niet flexibel. Doordat ze samengeperst zijn, is de isolatiewaarde vaak hoog. Je kunt ze makkelijk plaatsen en worden gebruikt voor muren en vloeren. Als ze gebruikt worden voor vloeren moeten ze wel beloopbaar zijn.

Korrels of parels
Korrels of parels zijn gemaakt van EPS of de luxere versie XPS. Zij zijn goed bestand tegen druk en ongevoelig voor vocht, wat het een prima vochtisolator maakt. In een spouw worden ze gebruikt in de vorm van parels met lijn, zodat er een compact vlak ontstaat. In een kelder worden ze gebruikt als plaat, het zijn dan nog steeds parels, maar samengeperst.

Vlokken
Vlokken zijn stukken glaswol of steenwol die niet als deken of plaat, maar als vlok in een opening worden geblazen. Er ontstaat een hoge luchtdichtheid, wat het een prima warmte isolator maakt in spouwmuren.

Schuim
Alle schuimen, pur, pir of aminotherm, hebben de eigenschap vloeibaar in te worden gebracht, waarna ze uitharden. Door het vloeibaar inbrengen, vullen ze uitstekend kleine kiertjes en gaatjes. Dit maakt het materiaal voor veel doeleinden geschikt. Het is meer een warmte isolator dan een vochtisolator.

Folie
Folie is meestal een vochtweerder. Er zijn folies die vocht volledig buitensluiten, vaak gebruikt voor de keldervloer of kruipruimte, of folies die een dampwerende werking hebben, dus alleen damp weren. Deze folies liggen vaak op de zoldervloer of bij bovenvloerse isolatie.