Ga naar www.123sierbestrating.nl

logo-123sierbestratingGa naar www.123sierbestrating.nl

Op advies van een goede vriend van ons zijn we naar www.123sierbestrating.nl gegaan. Het was een hele overzichtelijke site waar je veel keuze had. Samen met mijn vrouw zijn we wat opties gaan bekijken en vonden de tegels die erop stonden ook zeer interessant. We hadden totaal geen voorkeur of wat dan ook, maar het moest natuurlijk wel een beetje passen bij de rest van de tuin. Wij dachten dat grijs wel goed bij de rest van de tuin zou gaan passen, dus hadden we uiteindelijk gekozen voor de Linea donkergrijs getrommeld. Het was een hele mooie tegel en er stonden ook goede recensies over, dus dat is altijd mooi meegenomen. Als je een moderne tuin hebt is dit de uitstekende tegel voor in de tuin en daar zal je ook zeker geen spijt van hebben. Wij hebben dus heel veel plezier van de tegen en hij beschikt ook over goede kwaliteiten. We hadden hem geloof ik al binnen vijf dagen binnen terwijl er zes dagen was afgesproken, dus ze waren niet te laat wat nooit fijn is. Ik wil jullie dus heel erg bedanken voor het leveren van de tegels en jullie verdienen een groot compliment, want zoals jullie te werk zijn gegaan zou iedereen het moeten doen. Als ik ooit nog iets nodig heb voor in de tuin weet ik wel waar ik moet wezen en als er iemand om advies vraagt aan mij weet ik ook wel wat ik ga zeggen. Heel erg bedankt.